Menu Sluiten

Wie is Anna?

Ik ben Anna Raymann, schrijfster, voorvechtster voor pijnpatienten, fysiotherapeute, echtgenote & trotse moeder van drie volwassen kinderen en oma van twee kleinkinderen, oprichter van Boek-en-steun (2014) en medeoprichter van de Landelijke Pijn Organisatie (2021) en bedenker van Pijnstad. Daarnaast ben ik al tientallen jaren ervaringsdeskundige m.b.t. chronische pijn.

Sinds 2013 zet ik mij in om mensen met onzichtbare pijn meer uit het leven te laten halen én om hun leven (weer) waardevol te maken ondánks de pijn! Ik help pijnpatiënten én de mensen om hen heen, met het goed houden van hun relaties en het verkrijgen van een goed sociaal netwerk. Bovendien reik ik hen handvatten aan om de pijn minder invloed op hun leven te laten hebben.

 • Mijn boeken ‘Over leven met pijn’ en ‘Lieve Help!’
 • Het schrijven van blogs en artikelen
 • Het houden van presentaties
 • Daarnaast richtte ik de besloten Chronische Pijngroep Boek en steun op.  Deze groep is inmiddels ondergebracht bij de Landelijke Pijn Organisatie en heet nu Chronische pijn community LPO. Er zitten inmiddels 4500 leden in de groep, lotgenoten die elkaar in een veilige omgeving kunnen helpen, informeren en steunen .Samen met enkele vrijwilligers van de LPO beheer ik deze groep.
 • Sinds de zomer van 2020 zit ik in het bestuur van de LPO, die zich inzet om Pijnstad, het e-health platform Landelijke Pijn Organisatie op te richten. De Landelijke Pijn Organisatie is gericht op het verbeteren van de digitale informatievoorziening aan patiënten met chronische pijn, om uiteindelijk de kwaliteit van leven van patiënten te verbeteren. De website van de LPO gaat betrouwbare informatie over pijn, praktische informatie over leven met pijn, discussiegroepen, blogs leveren en is daarnaast een platform voor pijnpatiënten en mensen die op welke manier dan ook geconfronteerd worden met deze ziekte.
 • Volg het bouwproces in onze ‘bouwkeet’.
Over leven met pijn

‘Over leven met pijn’ is de titel van mijn meest recente boek, dat eind 2023 uitgegeven is door Kosmos Uitgevers.
De ondertitel is: ‘Maak met eenvoudige aanpassingen binnen zes maanden je leven weer leuk en zinvol, ondanks de pijn‘. Het is hét boek voor elke chronisch pijnpatiënt die zelf weer de regie over zijn leven wil hebben. Ik neem je bij de hand en help je om samen deze uitdagende weg te bewandelen. Je zult er beslist geen spijt van krijgen. Lees er hier meer over en bekijk de recensies


Op 6 maart 2014 verscheen mijn boek Lieve Help!’.  
Inmiddels is ook de vierde druk helemaal uitverkocht en is alleen nog de e-book versie te koop.

Lieve Help!

Reacties op ‘Lieve Help!’
De reacties op het boek zijn van af dag 1 hartverwarmend. Ik heb zoveel mooie mails gekregen van dankbare lezers die schreven dat ze veel aan het boek hebben gehad. Het is heel bijzonder en het maakt mij een bevoorrecht mens om te weten dat ik echt een positieve bijdrage heb kunnen leveren aan de kwaliteit van iemands leven.
Ook heb ik niets dan lovende woorden gekregen van de professionals in de ‘pijnwereld’: pijnspecialisten, psychologen, medisch journalisten en bestuursleden van patiëntenverenigingen.
‘Lieve Help!  in ook het Engels vertaald en verschenen op de Amazon-markt onder de titel:
Coping with chronic pain, a team effort!’
Lees meer over de Nederlandse versie van het boek op de pagina “Over Lieve Help!’

In 2015 en 2016 was ik betrokken bij het project Pijn Samen. (www.pijnsamen.nl), en de organisatie van de Week van de Pijn in september 2016. Ik schreef ook mee aan het boek ‘Anoniem’ dat ter gelegenheid van deze week is uitgebracht.

Limiet gehaald
Limiet gehaald_Anna Raymann


In 2013 verscheen mijn boek Limiet gehaald. Een bijzonder jaar uit het leven van een chronisch pijnpatiënt’. Uit de vele reacties is gebleken dat ik met dit autografische boek meerdere lotgenoten heb geraakt en een hart onder de riem heb kunnen steken. Ik heb hen kunnen inspireren om niet op te geven en in hun dromen te blijven geloven. Dat heeft uiteindelijk weer geresulteerd in het schrijven van ‘Lieve Help!’ en het oprichten van Boek-en-steun.
ook van ‘Limiet gehaald’ is alleen nog de pdf versie te koop.
Meer over ‘Limiet gehaald’ lees je hier.

Als ervaringsdeskundige had ik tijdens de zwaarste fases van mijn ziektes persoonlijk het meeste moeite met de relatie met de mensen uit mijn omgeving. Met name de communicatie over mijn ziekte en pijn met mijn vriendinnen verliep zo moeizaam dat ik weinig steun en hulp kreeg, en dat bracht veel eenzaamheid en verdriet met zich mee. Dit vond ik bijna nog erger dan de ziekte/pijn zelf. Toch ben ik er inmiddels achter dat ik ook de hand in eigen boezem moet steken omdat ik het zelf ook allemaal niet zo handig heb aangepakt met die communicatie.

Door me in dit onderwerp te verdiepen kwam ik erachter dat dit zo’n bekend probleem is voor chronische patiënten, omdat bijna de helft van hen vindt dat relaties door de ziekte/pijn verslechteren.

 • Omdat ze moeite hebben om aan hun omgeving uit te leggen wat er aan de hand is.
 • Omdat het lastig is de ander te laten weten hoe hun leven met pijn er uit ziet en welke problemen dat allemaal met zich mee brengt.
 • Omdat ze soms te weinig aandacht, steun en/of hulp krijgen.
 • Omdat het zo moeilijk is om over chronische pijn te communiceren.
 • Door hen de goede handvatten aan te leren, evenals aan de mensen om hen heen, zal er gegarandeerd een heleboel ten goede kunnen veranderen. Ik ben ervan overtuigd dat hier een heleboel winst valt te behalen, om zo het leven voor chronisch patiënten, dat toch al niet eenvoudig is, wat gemakkelijker te maken.
  Omdat ik zelf ‘mis’greep toen ik op zoek was naar literatuur hierover, heb ik ‘Lieve Help!’ geschreven en Boek-en-steun opgericht.
 • Inmiddels zijn mijn bezigheden met het beheer van Boek-en-steun en alle bijkomende activiteiten bijna een fulltimebaan geworden. Hoewel ik mijn werk wat wil gaan afbouwen, was Over leven met chronische pijn het boek dat ik nog móest schrijven. Om al die kennis die ik in de afgelopen jaren heb vergaard te bundelen en een boek te maken om pijnpatiënten te inspireren, te leren en aan te moedigen het stuur van hun leven weer in eigen hand te krijgen.
 • De pensionering zal nog even moeten wachten, want sinds zomer 2020 ben ik samen met een aantal andere enthousiastelingen bezig met het oprichten van het ultieme pijnplatform, een e-health omgeving, waar alles wat de pijnpatiënt maar kan helpen of behoefte aan heeft bij elkaar te vinden zal zijn. De naam van het platform is Pijnstad, de organisatie die het allemaal waar gaat maken is de Landelijke Pijn Organisatie, waarvan ik tot nu de voorzitter ben. Boek-en-steun is per 1 januari 2024 opgeheven. Alle activiteiten, waaronder blogs en andere content zijn overgeplaatst naar deze website.