Menu Sluiten

Chronische pijn en cijfers

Bekijk de onthutsende feiten en cijfers m.b.t. mensen met langdurige pijn.
Dan besef je hoe belangrijk is dat er meer hulp, steun en begrip komt.

In Nederland leven 2,25 miljoen mensen met chronische pijn. Dat is maar liefst één op de vijf volwassenen!
Omdat een groot aantal van de mensen met pijn een partner, een gezin, familie en vrienden heeft kun je gerust stellen dat een aanzienlijk deel van de Nederlanders óf pijnlijder is óf iemand met pijn in zijn omgeving kent. Voor de leeftijdsgroep boven de 50 ligt dit nog veel duidelijker.
Ónder andere op die relaties tussen degene met pijn en de mensen om hem heen, zijn of haar partner, kind(eren), familie, vrienden, buren en collega’s richt ik me in mijn boek ‘Lieve help!’.

De helft van alle mensen met chronische pijn vindt dat de pijn een negatieve invloed heeft op hun relaties met familie en vrienden. Daar voelt hij of zij zich rot, gefrustreerd, boos, verdrietig en/of eenzaam door. Dat is de reden dat hij nog meer pijn voelt, bovendien maakt het de kans groter dat hij depressief wordt. Depressiviteit is dan ook bij de helft van de mensen met onzichtbare pijn aanwezig. Als ze depressief zijn zullen ze weer meer pijn voelen, en volia……………….de negatieve spiraal is een feit.

Weet je dat…….. er bewezen is dat bij een goed sociaal netwerk de pijnervaring afneemt? 
Oftewel: als een pijnpatiënt begrip en steun van de mensen om hem heen krijgt, hij daadwerkelijk minder  pijn voelt?

Weet je dat………er ook bewezen is dat de pijnpatiënt dan minder medicijnen en minder therapie nodig heeft?

Ik wil graag de communicatie tussen de patiënten en hun omgeving verbeteren, zodat relaties niet extra gaan lijden door de ziekte en/of de pijn. Het hebben van een chronische ziekte is al rot genoeg. Als je dan ook nog de aandacht, steun en hulp van de mensen om je heen verliest, net nu je die extra hard nodig hebt, is dat onnodig zwaar.

Wat is er nou toch zo moeilijk aan, vraag je je af? De patiënt wil graag een beetje aandacht, steun en hulp, en over het algemeen zijn de mensen om hem heen van goede wil en willen die aandacht, hulp en steun heus wel geven. Waarom gaat het dan toch zo vaak fout?
Communicatie is hierin het sleutelwoord. Maar ook al weten we dat, dan zijn we er nog lang niet. Want blijkbaar gaat het in die communicatie nog heel vaak mis.
Ik wil hier wat aan doen, en heb  het boek Lieve Help! Steunen en gesteund worden bij chronische pijn en ander onzichtbaar leed’ uitgebracht. Dit boek geeft jou, én de mensen om je heen, de handvatten om jullie relatie goed te houden, en zorgt ervoor dat jij de aandacht, steun en hulp krijgt waar je behoefte aan hebt. Klik op ‘Over ‘Lieve Help!’ om meer over het boek te lezen. Je kunt het ook hier meteen bestellen.

 • 2,25 miljoen Nederlanders hebben chronische pijn, dat is een op de vijf volwassenen, in België is dat zelfs een op vier!
 • 71% van de patiënten is vrouw
 • De gemiddelde leeftijd is 50 jaar
 • Chronische pijn kost de samenleving elk jaar 50 miljard (Nederland)
 • Chronische pijn is van  grote invloed op iemands relaties en privéleven
 • Uit een Amerikaans onderzoek blijkt dat driekwart van de partners met een langdurig zieke echtgenoot uiteindelijk vertrekt. In Nederland is hier geen onderzoek naar gedaan.
 • 47% van de patiënten met chronische pijn vindt dat de pijn een negatieve invloed heeft op hun relatie met familie en vrienden en bijna een kwart (24%) vindt dat ze door hun pijn in een sociaal isolement terechtgekomen zijn.
 • Kinderen met een zieke ouder:
  450.000 jongeren, dat is 12% van de 5-23 jarigen hebben een langdurig zieke huisgenoot, meestal een van de ouders.
  Meisjes nemen veel vaker de verzorgende rol voor de ouder op dan jongens
 • Kinderen nemen aanzienlijk vaker de rol van mantelzorger op wanneer de zieke ouder geen partner heeft, b.v. omdat de ouders gescheiden zijn
 • Hoe jonger het kind is wanneer de ouder ziek wordt, des te groter de gevolgen voor het kind later.

Meest voorkomende plaatsen waar chronische pijn wordt ervaren in het lichaam zijn:

 • Lage rug (42%)
 • Armen of benen (39%)
 • Gewrichten (31%)
 • Nek (31%)
 • Schouder (28%)

Oorzaak en behandeling van de pijn:

 • Bij 41% is zelfs geen diagnose gesteld of oorzaak gevonden
 • 52% is niet of helemaal niet tevreden over de opgegeven verklaring voor de chronische pijn
 • 58% zegt langer dan een jaar te hebben gezocht naar een goede behandeling.
 • 20% van de mensen met chronische pijn geeft aan geen arts of behandelaar te hebben bezocht.
 • 30% van de mensen die in het afgelopen jaar wel een arts/behandelaar heeft bezocht heeft dit 10 keer of vaker gedaan voor hun chronische pijnklachten
 • 70% heeft hulp gezocht bij de huisarts; nog eens 52% bij een specialist; 52% bij een fysiotherapeut of andere therapeut
 • 32% heeft wel eens een pijnkliniek of pijnpoli bezocht.

Duur en ernst van de pijn:

 • 64% van de mensen geeft aan op een schaal van 1 tot 10 dat de chronische pijn de laatste week ernstig tot zeer ernstig was (7 of hoger).
 • Op een gemiddelde dag heeft 58% de pijn matig tot helemaal niet onder controle (6 of hoger)
 • Bij ruim de helft (52%) van de patiënten met chronische pijn duurde langer dan een jaar tot een diagnose werd gesteld.
 • Chronische pijn heeft in Nederland een gemiddelde duur van 6,5 jaar

Chronische pijn en werk:

 • 9 % van de patiënten met chronische pijn is helemaal niet meer in staat om de dagelijkse werkzaamheden uit te voeren vanwege chronische pijn
 • Slechts 18% van de 10.000 respondenten heeft een fulltime baan
 • 73% wil graag een actief lid van de samenleving zijn.
 • Bijna een kwart van deze mensen (23%) vreest door hun pijn hun baan kwijt te raken en 28% is bezorgd dat ze door hun pijn geen carrière kunnen maken

Chronische pijn en psyche:

 • Patiënten met chronische pijn hebben een sterk verhoogde kans op een depressie
 • 51% van de chronische pijnpatiënten denkt dat mensen aan het bestaan van hun pijn twijfelen en heeft door pijn minder sociale contacten
 • 71% slaapt slecht door de pijnklachten en 60% voelt zich vaak somber
 • 75% denkt niet binnen een jaar van de pijnklachten af te zijn